Op naar een continentale cultuur /
De burgemeesters / Dr. JŁrgen Linden, Aachen / Ph. J. I. M. Houben, Maastricht /
J. F. J. Zuidgeest, Heerlen / Willy Demeyer, LiŤge

In de steden Aken, Heerlen, Luik en Maastricht zijn de musea van hedendaagse kunst effectieve instrumenten van een open, internationaal georiŽnteerde cultuurpolitiek. Ze bieden de bezoekers niet alleen belangrijke kunstcollecties, maar organiseren bovendien regelmatig aantrekkelijke wisseltentoonstellingen, die ook bezoekers uit naburige steden aantrekken. Deze Europese grensregio heeft circa vier miljoen inwoners binnen een straal van nog geen vijftig kilometer, waaronder Italianen, Turken, Marokkanen, Surinamers, IndonesiŽrs en vele anderen die uit AziŽ, Afrika en Zuid-Amerika zijn geÔmmigreerd. Die werken hier, studeren en doceren aan de universiteiten. Je vindt ze evengoed aan de tafels van de restaurants als op de podia van de theaters.

De burgemeesters van Aken, Heerlen, Luik en Maastricht juichen het project CONTINENTAL SHIFT toe, omdat dit gewijd is aan de ontmoetingen van de continenten in het groot, die in het klein ook plaatsvinden in de Europese grensregio. In de EUREGIO wordt de wereld weerspiegeld. Zij juichen het ook toe, dat het Ludwig Forum in Aken, de Stadsgalerij in Heerlen, het Musťe díArt Moderne et Contemporaine in Luik en het Bonnefantenmuseum in Maastricht voor het eerst in de geschiedenis samen een tentoonstellingsproject uitvoeren. Op die manier wordt niet alleen een precedent geschapen, maar ook de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen de culturele instellingen in de vier steden.

De wil tot internationale samenwerking van de vier musea wordt echter niet onderbouwd door de onderliggende culturele infrastructuur. Nog steeds zijn onze culturen nationaal: ze houden in feite op aan de landsgrenzen. Nog steeds zijn de kunstenaars uit Aken onbekend in Luik, en dat geldt ook voor kunstenaars uit Maastricht in Aken. Nog steeds zijn de culturele energieŽn centrifugaal georiŽnteerd - in Aken op Keulen en DŁsseldorf, in Heerlen en Maastricht op Amsterdam en in Luik op Brussel. Om in het conglomeraat van de Euregio Rijn-Maas een gevoel van saamhorigheid te kweken en een zinvolle identiteit op te bouwen, moet er nog een lange weg worden afgelegd - en een goede stap in die richting is CONTINENTAL SHIFT, een project dat de nieuwe eeuw passend inluidt.

CONTINENTAL SHIFT wil laten zien dat de gewoontes die in de nationale culturen verankerd zijn, een belemmering kunnen vormen voor de toekomst. Daarom zijn er veranderingen nodig. Er ontstaat enerzijds een nieuw bewustzijn voor regionale culturen over de grenzen heen, en anderzijds wordt met het internationale debat over multiculturele verschijnselen, globalisering en mondialiteit een nieuwe waakzaamheid ontwikkeld, waarbij men vooral aandacht schenkt aan de verschillen tussen de continentale culturen.