WOLFGANG KNAUFF/WALTRAUD NIESSEN / catalogue, pp 238-239

 
 

 

Internet vs. kunst vs. cultuur

Het is werkelijk fenomenaal hoe snel het world wide web zich heeft uitgebreid en hoeveel kunstprojecten tot stand zijn gekomen in een communicatienetwerk dat in eerste instantie was bedoeld om de wetenschappelijke uitwisseling te bevorderen,

          ...] bevond ik mij tot mijn verbazing plotseling temidden van hen - een vreemde taal - een vreemd gevoel. te zien dat hun werkelijkheid lijkt op die van een ander continent - wilde alleen toekijken - hun taal niet echt leren [...

hoe gretig kunstenaars zich op internet stortten als middel om nieuwe artistieke uitdrukkingsvormen te creŽren, een ruimte voor utopieŽn die zij zelf gestalte konden geven. Het internet geldt als een medium waarin kunstenaars ideeŽn kunnen verwezenlijken die al in de jaren vijftig en zestig op de agenda stonden.

          ...] naar de oevers van het blauwe licht getrokken, sta ik daar met hen - hoe moet ik een vorm van verstandhouding met hen bewerkstelligen - dat dit blauw, even hoopgevend als bedreigend, nu naar die andere gebieden reikt [...

Het idee van collectieve creativiteit, de poging een vorm van kunst te vinden die niet commercieel is, en het zoeken naar de mogelijkheid van wereldwijde communicatie die alle culturele verschillen overbrugt. concepten, die nog altijd getuigen van het streven, de traditionele status van kunstwerken te doorbreken.

          ...] geen big brother die ons bewakingssystemen opdringt, geen vreemde macht - wij zijn het zelf, wijzelf leggen met al onze energie kabels en netwerken aan. zien niet - of willen niet zien [...

Het gilde van kunsthistorici heeft al vanaf het midden van de jaren negentig vlijtig de kunstprojecten op internet ingedeeld naar hun methodische aanpak. Er is een scala van categorieŽn, die reikt van kunst die volkomen passief wordt geconsumeerd tot aan kunst die tot stand komt door de actieve inbreng van velen. Maar deze categorieŽn - hoe nuttig en zinnig ook - liggen beslist nog niet definitief vast.

          ...] terecht en toch weer niet realistisch, want het is niet meer de staat, het zijn niet de bewijzen van staatsburgerschap die onze keuzes, ons doen en laten nu zichtbaar maken, maar pinpassen, boekingssystemen, e-mails etc. - voornamelijk via het internet [...

Want het internet staat, ook als artistiek medium, nog in de kinderschoenen. Om te beginnen zijn de technologische ontwikkelingen niet te overzien en verder is het altijd zo geweest, dat mensen veel tijd nodig hebben om te wennen aan nieuwe vormen en structuren - in de media en in ons denken.

          ...] niet meer een identiteit die is gebonden aan een geboorteplaats met bijbehorende cultuur en denkbeelden - waardoor ik ooit ben gevormd - maar die is bepaald door mijn consumptie en marktwaarde [...

En waarschijnlijk zullen we ons het nieuwe medium internet lang niet zo snel eigen maken als de snelheid van dit medium suggereert.

          ...] had nooit gedacht, dat het me zo zou raken, toen ik via internet voor het eerst de gebroken klanken hoorde van een klassiek concert. fijngewreven tussen codecs en verschillende compressietechnieken - toch klanken - vraag ik me nog steeds af, of hun onduidelijkheid, hun imaginaire karakter mijn verbeeldingskrachtfantasie stimuleren of me hun schoonheid juist ontnemen [...

Maar kijken we naar de kunstprojecten uit de begintijd van internet, dan blijkt dat we al zijn meegegroeid met het medium. Met computers en internet hebben we de beschikking gekregen over een universeel medium, dat niet alleen alle andere media heeft opgenomen, maar deze ook zodanig heeft getransformeerd dat ze elkaars gedaante aannemen.

          ...] had ik op dat moment de mogelijkheid, het verdere gebeuren stop te zetten - was ik in de verleiding gekomen - het moment dat de navelstreng zou worden doorgeknipt - weet dat zij me niet echt begreep, toen ik haar riep, om ernaar te luisteren - al een andere taal - elkaar toeroepen over het dal [...

Welke nieuwe kunstvormen zich op internet zullen ontwikkelen, is nog onduidelijk. Het is wel belangrijk de maatschappelijke, culturele en artistieke confrontatie met het internet mogelijk te maken. En dat is precies wat Continental Shift zal doen.