RICK TAKVORIAN

 
 

 
De opvoeringen en performance-events, die 'Continental Shift' zullen 'bespelen', beperken zich niet tot een bepaalde culturele kring. Zij zullen daarentegen een rondreis door de podiumkunsten bieden via de landen en continenten die op de verschillende expositielocaties weerspiegeld worden.

Het evenementenprogramma is in drie hoofdstukken onderverdeeld: in de eerste fase van het project (tot de zomer), worden actuele ensceneringen op het gebied van dans, performance-kunst en bewegingstheater gepresenteerd. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op ontmoetingen met kunstenaars van Latijns-Amerikaanse, Japanse en Afrikaanse afkomst. In de tweede fase zal door middel van een reeks concerten (Zomerfestivals), actuele trends, fusies en mengvormen op de gebieden wereldmuziek, jazz en nieuwe muziek gezorgd worden voor spannende confrontaties op ritmisch gebied. In het laatste deel van het programma wordt met experimenten en opdrachtprojecten - zoals bijvoorbeeld een multimedia-performance-samenwerking tussen Amsterdam en Tokio - of een choreografische 'rondleiding' door de expositielocaties van 'Continental Shift' het evenementenprogramma afgesloten.

In mei en juni wordt als opmaat van het programma in vier opvoeringen een mozaļek van kleuren en impulsen uit de internationale toneelwereld op de planken gezet. In 'Aruanāzug' van de groep Lina do Carmo (en eveneens in de volgende stukken) wordt duidelijk dat de inbreng van migranten in de hedendaagse dans in Duitsland (en in Europa) niet meer weg te denken is. In haar productie gaat de Braziliaanse choreografe en regisseuse Lina do Carmo samen met haar ensemble in op het naast elkaar bestaan van archaļsche en moderne elementen, van rituelen en rave. Het stuk 'Briefwisseling' van de Braziliaanse Sayonara Pereira maakt daarentegen gebruik van haar eigen ervaringen als ontwortelde kunstenares met betrekking tot de moeilijkheden en veranderingen die zij na haar verhuizing naar Europa heeft ondervonden in de communicatie met vrienden en dierbaren.

Na deze inleidende ensceneringen, die Latijns-Aamerikaanse stromingen binnen de Europese toneelcultuur voor het voetlicht doen treden, sturen de groepen van Keiko Nakano en Tchekpo Dan Agbetou samen met ons aan op een spannende botsing met de bewegingspatronen en performance-elementen uit respectievelijk de Japanse en Afrikaanse wereld. Keiko Nakano staat bekend als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hedendaagse Japanse dans. Zij heeft zich met haar ensemble 'Dance Museum Yogi' ten doel gesteld, in de 'Modern Times' waarin het individu 'I' leeft, op onderzoek uit te gaan. Dit gebeurt binnen een spectrum van beweging, toneelbeeld, video, lichtregie en 'make-up'-kunst. De uit Benin afkomstige Tchekpo Dan Agbetou bouwt daarentegen in zijn werk een brug tussen het heden en het verleden, bijvoorbeeld tussen de ontvoering van zijn voorouders op slavenschepen en de dwang waaraan het individu in onze hedendaagse Europese maatschappij onderhevig is.

Live Events in the Ludwig Forum