WOLFGANG KNAUFF

 
 

 
Het maatschappelijk belang van Internet is tegenwoordig onomstreden. Dit medium heeft in de afgelopen dertig jaar een proces op gang gebracht dat de verdere vooruitgang van maatschappelijke ontwikkelingen zal bepalen. De digitale techniek biedt een communicatieorgaan voor het uitwisselen van informatie tussen alle werelddelen met een snelheid van slechts enkele seconden. Op dit moment kunnen wij de culturele effecten van deze uitwisseling nog niet overzien.

Als plaats voor zelfstandige kunstzinnige uitingen staat het net evenwel nog altijd aan het begin van zijn mogelijkheden en moet het zijn betekenis voor de kunst eerst nog bewijzen. 'Continental Shift' is een goed uitgangspunt voor een dergelijk experiment, niet in de laatste plaats om het feit dat de centrale begrippen die ermee samenhangen, communicatie en beweging, een direct verband met het Internet hebben. Beoogd wordt een virtuele tegenhanger van de werkelijke tentoonstellingsactiviteiten op te zetten. Dit Internet-concept wordt niet slechts een virtuele catalogus, maar dient meer als een uitbreiding van de expositieruimte. Naast de presentatie van de tentoongestelde werken krijgen kunstenaars de gelegenheid om actuele statements, commentaar en opmerkingen op het netwerk te zetten. Op die manier blijft de werking van 'Continental Shift' niet beperkt tot de tentoonstellingsruimten, maar kan de virtuele tentoonstelling via het World Wide Web in principe vanaf iedere locatie ter wereld worden bezocht.

Door de Internet-activiteiten van 'Continental Shift' wordt ook binnen de Euregio Maas-Rijn de communicatiestructuur uitgebreid. Tijdens het gehele project wordt tussen de vier deelnemende musea in Aken, Maastricht, Heerlen en Luik een netwerk opgebouwd. Dit netwerk moet ook na de tentoonstelling als zelfstandig, vast en duurzaam onderdeel van de communicatie binnen de Euregio blijven voortbestaan. Het gaat daarbij zowel om de integratie van de musea die bij de tentoonstelling betrokken zijn, als om de onderlinge contacten tussen de betrokken kunst- en cultuurmakers.