DAVID GALLOWAY

 
 

 
Traditie als uitdaging' is het motto van het werk van zes kunstenaars van Iraanse en Armeense origine. Hun middelen van expressie lopen uiteen van beeldhouwkunst, schilderkunst en installatiekunst tot fotografie en videokunst en bevatten zowel traditionele als hedendaagse vormen. Ook met betrekking tot de inhoud illustreren ze op een typische wijze de botsing tussen de hedendaagse westelijke kunst en de traditierijke, sterk gestileerde beeldentaal uit hun gebieden van herkomst. De beeldentaal van de Perzische cultuur is bijzonder uitgebreid en gelaagd en reeds in de jaren zestig hield de Sakkahanehschool in Teheran zich op veel verschillende manieren met deze culturele erfenis bezig. Van de persoon die aan de basis van deze school stond, de beeldhouwer Parviz Tanavoli, zullen op de tentoonstelling monumentale bronzen sculpturen te zien zijn. In zijn werken betrekt hij elementen uit de geschiedenis, het geschreven woord, de architectuur en de cultuur van alledag.

De jongere generatie kunstenaars heeft zich vooral in ballingschap met de islamitische tradities uiteengezet. Zo zijn in de minimalistische schilderkunst van Karan Khorasani geabstraheerde beeldsymbolen uit de volkscultuur verwerkt. Marcos Grigorian produceert vooral streng geometrische beeldcomposities van leem, stro en aarde. Hij beroept zich daarbij op ambachtelijke voorlopers uit de bouw en de landbouw in Iran en Armenië.

Geweld en de rol van de vrouw in de islam vormen de band tussen de werken van de deelnemende kunstenaressen. Sonia Balessanian heeft zich na haar politiek getinte collageschilderkunst van de jaren tachtig nu vooral geconcentreerd op video en video-installaties en behandelt in haar werken gewelddadige islamitische riten (geseling, slachting en besnijding). Fariba Hajymadi pikt het thema van de rol van de vrouw op en verbreedt haar blikveld met de rol die het museum inneemt bij het doorgeven van clichés over vrouwen. In haar mixed-media-installatie combineert zij levensgrote foto's met projecties op 'sluiers' die in de ruimte hangen. In de foto's, video's en sinds kort ook films van Shirin Neshat worden thema's als oorlog, geweld, retoriek en de leefomgeving en invloedssfeer van de vrouw in de islam behandeld.